sme #neopersonalisti

ak si myslíte, že prijatie

profesionála je nákladné,

príjmite amatéra

náš spôsob

komplexný náborový proces

1

identifikácia

talentov

2

screening

talentov

3

posúdenie

talentov a ich
kľúčových
kompetencií

4

vypracovanie

profilu

5

hodnotenie

klientom

6

finálny

výber

starostlivosť po skončení výberu

klient + kandidát + Across Area = 3x WIN

Prostredníctvom kvalitného výberu, rešpektovania odlišností a individuálnych potrieb a talentu, meníme životy ľudí.

Zvyšujeme hodnoty uchádzača na pracovnom trhu.

Pomáhame pri hľadaní lepšieho uplatnenia.

Dobrá práca so spravodlivou odmenou na mieste, ktoré motivuje v ďalšom profesnom raste.

Uplatňujeme Férový, ľudský a slušný prístup s ohľadom na potreby kandidáta a jeho talent.

Robíme kvalitný výber najvhodnejších uchádzačov.

Používame netradičné a moderné prístupy k vyhľadávaniu.

Máme profesionálny team.

referencie

naši klienti,
ktorí s nami vyhrali