na Slovensku ale aj v Čechách

viac ako 10 ročné

skúsenosti

Kvalita služieb v kombinácii s rýchlosťou.

Moderné prístupy a riešenia pri hľadaní

a posudzovaní talentov.

Slušný a profesionálny vzťah s klientami.

Across Area
Consulting & Recruitment

vznikla pod rukami profesionálov, ktorí majú za sebou dlhú a úspešnú kariéru v oblasti náboru a výberu zamestnancov, obchodu a manažmentu. Peter Peregrim a Ľuboš Pavlík sú zakladatelia spoločnosti, ktorí prinášajú na trh novú značku, pretože sú presvedčení, že klienti oceňujú vysoko profesionálnu prácu v kombinácii s efektívnymi procesmi. Peter a Ľuboš presadzujú moderný prístup k výberovým technikám a metódam vyhľadávania a posudzovania talentov a kombinujú ich s tradičným ľudským prístupom nie len ku klientom, ale i ku kandidátom.

Peter Peregrim

Managing Partner & HR Professional

Peter pôsobí v oblasti náboru takmer 10 rokov a je odborníkom v oblasti zvyšovania efektivity náborových procesov. Zodpovedá za komplexnú realizáciu projektov v oblasti Recruitment, Executive Search a Consulting. Má bohaté skúsenosti s riadením a realizáciou projektov na úrovni vyššieho a stredného manažmentu predovšetkým v sektoroch Sales & Marketing, Human Resources a Financial & Professional Services. Riadi, dohliada aj realizuje výberové procesy a je odborným garantom vysokej kvality a profesionality ododanej služby voči klientom. V minulosti viedol úspešné nadnárodné personálne agentúry ako Manpower a Adecco na Slovensku, spolupracoval so spoločnosťou Hudson Consulting na Executive Search projektoch v Čechách aj na Slovensku.

Peter je oddaný dlhoročný vegán, obľubuje športové aktivity takmer všetkého druhu, je vášnivý turista a rád číta dobré knihy. Vysokoškolské štúdium absolvoval na City University of Seattle v Bratislave v odbore Business Management, hovorí plynule anglicky a nemecky.

Ľuboš Pavlík

Managing Partner & Operations Director

Ľuboš má za sebou viac ako 15 rokov na poli obchodu a jeho riadenia v rôznych oblastiach ako bankovníctvo, finančné služby, či energetika. Ľubošovou doménou je progresívnosť vo využívaní moderných technológií a maximálne zefektívňovanie a zrýchľovanie procesov s cieľom dosiahnutia spokojnosti Klient – Kandidát – Across Area. Zodpovedá za obchodné vzťahy s klientami, chod spoločnosti, využívanie technológiía a marketingové aktivity. Má dlhoročné skúsenosti s riadením klientských vzťahov a spokojnosti. V minulosti pôsobil vo veľkých bankových domoch ako aj nadnárodných spoločností ako VSE a pod.

Ľuboš je vášnivý cross-country a downhill cyklista, má vášeň pre dobré a zdravé jedlo. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde vyštudoval marketing a manažment.

Jana Rosenbergová

Talent Acquisition Specialist/Recruiter

Jana pôsobí v oblasti náboru 1 rok. Venuje sa náboru pracovníkov, výberu špecialistov /vedúcich tímov a manažérov pre klientov v rôznych sektoroch: gastronómia, logistika, či výroba. Má skúsenosti so získavaním zdrojov (interné a externé databázy, sociálne médiá), robí pre-screening, výberové konania, short-listing a prezentácie kandidátov a priamo komunikuje s klientom. Jana participuje na projektoch v Ukrajine a Indonézii. Má na starosti komunikáciu s partnermi a bezproblémový priebeh recruitingového procesu kandidátov zo zahraničia.

Jana je oddaný dlhoročný vegetarián, rada si zahrá squash, zaujíma sa o zdravý životný štýl, obľubuje wellness a čas strávený s priateľmi. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore Manažment.

Jana Vojtková

Talent Acquisition Specialist/Recruiter

Jana má na starosti spoluprácu s partnerskou agentúrou v Indonézii, kde aj žije. V spolupráci s Bali Anugrah Sejahtera Recruitment sa venuje výberu špecialistov a zabezpečuje pre-screening, výberové konania a short-listing vysokokvalifikovaných kandidátov pre klientov na Slovensku, najmä v oblasti IT. Venuje sa komunikácii s kandidátmi a partnermi priamo v Indonézii, taktiež dohliada na všetky nevyhnutné kroky potrebné pre zabezpečenie kompetentných pracovníkov zo zahraničia.

Jana má rada fitnes, jogu a beh. Miluje slnko, pláž a fascinuje ju balijský hinduizmus a spiritualita. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu na Univerzite Komenského, následne sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Stavebnej Fakulte Technickej Univerzity v Bratislave, kde ukončila svoje doktorandské štúdium.

Marián Schwarzbacher

Sales Manager

Marián má niekoľkoročné skúsenosti z gastronómie, pracoval na riečnych lodiach ako aj na riadiacich pozíciách v prestížnych hoteloch Hotel Grand a Grand Hotel Praha vo Vysokých Tatrách. Svoje manažérske zručnosti ďalej rozvíjal ako supervízor v spoločnostiach Volkswagen a Plastic Omnium. Riadil tam výrobné procesy, vytváral pracovné štandardy, vytváral odborné prezentácie, mal na starosti nábor nových členov svojich teamov a viedol pracovné pohovory. V tíme Across Area vyhľadáva nové obchodné príležitosti na Slovensku a v Rakúsku. Zodpovedá za komunikáciu s novými klientami a predaj služieb. Udržiava dobré obchodné vzťahy s klientami a dohliada na ich spokojnosť. Mariánovou silnou stránkou je znalosť segmentu HORECA a veľmi silné komunikačné zručnosti v spojení s profesionálnym vystupovaním.

Marián je aktívny turista, miluje slovenskú prírodu, obľubuje ľadový hokej a rád sa venuje svojim 3 dcéram spolu s manželkou. Hovorí plynule nemecky a rusky.