na Slovensku ale aj v Čechách

viac ako 10 ročné

skúsenosti

Kvalita služieb v kombinácii s rýchlosťou.

Moderné prístupy a riešenia pri hľadaní

a posudzovaní talentov.

Slušný a profesionálny vzťah s klientami.

Across Area
Consulting & Recruitment

vznikla pod rukami profesionálov, ktorí majú za sebou dlhú a úspešnú kariéru v oblasti náboru a výberu zamestnancov, obchodu a manažmentu. Peter Peregrim a Ľuboš Pavlík sú zakladatelia spoločnosti, ktorí prinášajú na trh novú značku, pretože sú presvedčení, že klienti oceňujú vysoko profesionálnu prácu v kombinácii s efektívnymi procesmi. Peter a Ľuboš presadzujú moderný prístup k výberovým technikám a metódam vyhľadávania a posudzovania talentov a kombinujú ich s tradičným ľudským prístupom nie len ku klientom, ale i ku kandidátom.

Peter Peregrim

Managing Partner & HR Professional

Peter pôsobí v oblasti náboru takmer 10 rokov a je odborníkom v oblasti zvyšovania efektivity náborových procesov. Zodpovedá za komplexnú realizáciu projektov v oblasti Recruitment, Executive Search a Consulting. Má bohaté skúsenosti s riadením a realizáciou projektov na úrovni vyššieho a stredného manažmentu predovšetkým v sektoroch Sales & Marketing, Human Resources a Financial & Professional Services. Riadi, dohliada aj realizuje výberové procesy a je odborným garantom vysokej kvality a profesionality ododanej služby voči klientom. V minulosti viedol úspešné nadnárodné personálne agentúry ako Manpower a Adecco na Slovensku, spolupracoval so spoločnosťou Hudson Consulting na Executive Search projektoch v Čechách aj na Slovensku.

Peter je oddaný dlhoročný vegán, obľubuje športové aktivity takmer všetkého druhu, je vášnivý turista a rád číta dobré knihy. Vysokoškolské štúdium absolvoval na City University of Seattle v Bratislave v odbore Business Management, hovorí plynule anglicky a nemecky.

Ľuboš Pavlík

Managing Partner & Operations Director

Ľuboš má za sebou viac ako 15 rokov na poli obchodu a jeho riadenia v rôznych oblastiach ako bankovníctvo, finančné služby, či energetika. Ľubošovou doménou je progresívnosť vo využívaní moderných technológií a maximálne zefektívňovanie a zrýchľovanie procesov s cieľom dosiahnutia spokojnosti Klient – Kandidát – Across Area. Zodpovedá za obchodné vzťahy s klientami, chod spoločnosti, využívanie technológiía a marketingové aktivity. Má dlhoročné skúsenosti s riadením klientských vzťahov a spokojnosti. V minulosti pôsobil vo veľkých bankových domoch ako aj nadnárodných spoločností ako VSE a pod.

Ľuboš je vášnivý cross-country a downhill cyklista, má vášeň pre dobré a zdravé jedlo. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde vyštudoval marketing a manažment.